top of page

NAŠE PROJEKTY

PROGRAM 2021

V roku 2021 predstavujeme náš kurátorský výber 12 autoriek a autorov na súčasnej umeleckej scéne. Ich tvorbu odprezentujeme prostredníctvom nášho produktu DIÁR 2022 a zároveň prinášame rozhovory, ktoré s nimi viedli teoretičky umenia.

Ich diela tak budú dostupné offline a aj online.

DIÁR (VŠVU)

Projekt DIÁR (VŠVU) vznikol ako študentská iniciatíva za účelom odprezentovania študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave ako nastupujúcej generácie na výtvarnej scéne. Diár je koncipovaný tak, aby poskytoval okrem klasického kalendára aj priestor na zápisky, skice a návrhy.

S diárom sa užívateľ stretáva v každodennom živote a pomáha tak propagovať publikované diela, zároveň má aj ambíciu rozšíriť umenie aj medzi širokú laickú verejnosť.

Projekt už štytri roky za sebou prezentoval práce študentov VŠVU, a bol zaradený medzi finalistky a finalistov NCD - Národnej ceny za dizajn v roku 2018 a aktuálne aj v roku 2020.

DIÁR bol v roku 2018 podporený neinvestičným fondom PRO ART n.f.)

KAMPAŇ TO:MORROW

 

 

Cieľom dobročinnej akcie s názvom “to:morrow”, bola pomoc práve prostredníctvom mladého umenia. Výťažok z predaja printov sme darovali svetovej neziskovej organizácii WWF (World Wildlife Fund), ktorá podporuje ochranu, výskum a obnovu životného prostredia.

 

Klimatická kríza a stav našej planéty sú neodkladnou výzvou pre nás všetkých. Preto sme sa rozhodli zorganizovať predaj fotografií študentov fotografie VŠVU. Podporou tejto konkrétnej kampane sme umožnili WWF Slovensko získať viac poznatkov o živote a početnosti vlkov na Slovensku. K tomuto účelu prispievajú fotopasce, ktoré pomáhajú pri monitorovaní života vlkov, zisťovaní početnosti populácie a tiež pri odhaľovaní nelegálnych pytliackych aktivít, ktoré stanovenú kvótu každoročne takmer zdvojnásobujú.

 

Za vyzbierané príspevky WWF Slovensko nakúpilo fotopasce, ktoré sú umiestnené v chránených územiach a v mieste výskytu vlka. Zozbierané údaje sú použité v argumentácií s inštitúciami, ktoré podporujú a schvaľujú lov vlka.

POHODA
on the 
GROUND 2021

 

 

Náš výstavný projekt v rámci festivalu 2021 POHODA on the GROUND predstavil tzv. "BURNING QUESTIONS", kde sme účastníčky a účastníkov Pohody konfrontovali s každodennou stereotypizáciou a vytvorili u nich vnútornú reflexiu na tému menšín a inakosti.

 

Participujúci: Lucia Gamanová, Darjan Hardi, Kvet Nguyen, Eva Takácsová

bottom of page