top of page

STILL HERE
ARTISTS

selection_tlacovka_edited.jpg

The association päť & pól is happy to announce the selected artists from the open call for an exhibition at the Old Town Gallery in Zichy Palace in Bratislava. The jury has selected 12 international artists whose work will be presented at the exhibition “Still Here” in September 2022.

Združenie päť & pól s radosťou oznamuje vybraných umelcov z otvorenej výzvy na výstavu v Staromestskej galérii v Zichyho paláci v Bratislave. Porota vybrala 12 medzinárodných umelcov/-kyne, ktorých diela budú prezentované na výstave "Still hre" v septembri 2022.

SELECTED ARTISTS

Ksenia Bilyk (Ukraine) 

Peter Brandt (Denmark) 

Amir Chasson (Britain, b. Israel) 

Marusya Chuprynenko (Ukraine) 

Maika Dieterich (Germany) 

Petra Garajová (Slovakia)

Charmaine de Heij (the Netherlands) 

Jena Jang (South Korea)

Marc Lee (Switzerland) 

Agata Milizia (Italy)

Petra Nela Pučeková (Slovakia)

Ojo Taiye (Nigeria) 

PRESS RELEASE IN ENGLISH - link

TLAČOVÁ SPRÁVA V SLOVENSKOM JAZYKU - link

bottom of page