top of page

SIMONA
SVITKOVÁ

Miesto a rok narodenia: Bojnice, 1995

Žije a pracuje: Bratislava

Štúdiá: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2019-

Bezalel Academy of Arts and Design (Jerusalem, Israel) 2017

svitkova.simona@gmail.com | instagram

 

 

Simona Svitková je v súčasnosti študentkou VŠVU, ale navštevovala aj Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem, Israel v roku 2017. Svoje práce vystavovala na Slovenskej ale aj zahraničnej scéne ako napríklad v Sofii, Katowiciach či Valèncii. V nasledujúcom rozhovore sa teda budete môcť čosi dozvedieť o jej tvorbe,

ale aj o nej samotnej.

Simi_Svitkova_2021_10.jpg

 

 

Vo svojej tvorbe prechádzaš rôznymi médiami s ľahkosťou. Preferuješ niektoré z médií? Ako sa tvoja tvorba rozvíjala a k čomu si mala náklonnosť ako prvému?

„Rada sa hýbem a akoby neviem inak. Ako prostriedok k pohybu si zvolím, čo môžem, čo poznám, čo by som spoznať chcela. Vždy ma však zaujímala práca s materiálom v úzkom previazaní, tvarovanie akoby „vedenie“ materiálu a zároveň objavovanie jeho možností, spoznávanie a ponechávanie byť ním vedená. Na začiatku môjho tvorenia stála teda prostá zvedavosť a tuším že aj skúsenosť z detstva, ktoré bolo slobodné, otvorené, hravé a prajné pre zmysly. Veľkú slobodu nachádzam v kresbe.“

Hľadáš prieniky medzi médiami, stieraš pomyselné hranice, venuješ sa intermedialite v diele? 

„Vnímam, že tie rôzne prieniky medzi médiami prosto sú. Keď tadiaľ nachádzame cestu, prečo tadiaľ nevykročiť.“

Simi_Svitkova_2021_25.jpg
Simi_Svitkova_2021_20.jpg

 

Zdá sa že vo svojej tvorbe často pracuješ s priestorom. Ako vnímaš tento pojem a ako sa pretavuje do tvojej tvorby?

„Priestor vnímam ako dejisko niečoho. Je možné ho nejako opísať a orientovať sa v ňom. Má nejaké vymedzenie, rozmery, hĺbku, šírku, dĺžku, hranice, dá sa v ňom hýbať, nejako byť a tak uchopiť. Myslím pritom na priestor fyzický, ale aj duchovný, duševný alebo mentálny... 
 

Fyzický priestor mne pomáha reflektovať môj vlastný vnútorný - niekedy ťažko prebádateľný. Rovnako tak spätne môžem z môjho vnútorného sveta nachádzať akési vodítka k tomu vonkajšiemu. V zásade mi ide o to, že je pre mňa prosto zaujímavé zaoberať sa tým, čo je naokolo, ale aj vnútri vo mne, v nás. A to teda skrz zadefinovanie diania v nejakom ohraničení – priestore.“

Ako postupuješ pri procesoch tvojej tvorby, nachádzaš pre svoju tvorbu nejaké konkrétne filozofické ukotvenie? 

„Prosto pozorujem, prechádzam (sa) a načúvam. Témy prídu s vnemami niekde na poli toho, čo sa deje vonku a čo sa deje vnútri. To, čo vytvorím, vidím často v sieti vzťahov. Niekedy na začiatku stojí myšlienka, obraz v mysli, skica na papieri. Zaznačujem si rôzne momenty, slová, podnety. Nájdu si svoje opodstatnenie v čase. 

 

Jednu dobu som veľmi nachádzala ukotvenie vo filozofii, fenomenológii, momentálne sa na pozadí odohráva skôr psychológia. Keď spomeniem konkrétne, tak sa veľmi vyžívam v študovaní si Gestalt a človekom centrovaného prístupu.“

Simi_Svitkova_2021_6.jpg

 

 

Zaujímaš sa aj o priestor, miesto v spojitosti s architektúrou?

„K architektúre to vyplynulo akosi prirodzene. Veľmi ma zaujíma, čo nás presahuje, sprevádza a ovplyvňuje každý deň, celý život. Najviac to, že architektúra nie je len stavbou. Miesto má mnoho vrstiev a priestory sú ďalšou schránkou človeka, v tomto sa nachádza mnoho silného. Dosah, ktorý architektúra má a dianie, ktoré vytvára, vnímam ako veľmi dôležité v prehováraní k pohybom dnešného sveta. Je to niečo,

čo vo mne dlho rezonovalo, v čom som našla zmysel a priťahovalo tak, že som sa rozhodla pre štúdium architektúry.“

 

 

Ako sa kríza či už politická, ekologická alebo pandemická pretavuje do tvojej tvorby, ak vôbec?

„Napr. aj tak, že sa práve pre jej prítomnosť, nepretaví. Tým myslím, že aj teraz je čas, kedy aktívnejšie netvorím. Krízu si definujem v prvom rade ako ocitnutie sa v niečom doposiaľ neznámom. Keď sa teda pretavuje kríza, tak to je moja snaha uchopiť to, pomenovať, dať tomu formu, tvar a symbol, nejako zadefinovať a tak spracovať. Veľmi to súvisí so sprítomnením sa, nachádzaním, či pripomínaním si mne podstatných pilierov. Čo vzniká, sú akési záznamy, diagramy, správy o dianí.“

Rozhovor viedla
LÍVIA
GAZDÍKOVÁ

livika.gazdikova@gmail.com

Miesto a rok narodenia: Trnava, 1997

Žije a pracuje: Trnava

Štúdiá: Trnavská Univerzita v Trnave, 2016 - 2021

Aktivity a spolupráce:

Spoluorganizácia umelecko- historických konferencií Sandr Art a You know Art

Spolupráca pri pamiatkovo-historickom výskume budovy na Hlavnej ulici 17 v Trnave

Spolukurátorstvo výstavy ART/ES

Členka výberovej komisie Galérie Výklad v Trnave

Kurátorka Galérie Výklad v Trnave

Autorka fotografií
KVET
NGUYEN
 
bottom of page