top of page

O NÁS

NÁŠ CIEĽ

Cieľom občianskeho združenia päť & pól je podpora súčasného umenia na Slovensku s dôrazom na nastupujúcu generáciu umelkýň a umelcov.

AKTIVITY

Vo svojich aktivitách sa zameriavame na nové spôsoby prezentácie mladého umenia. Medzi naše aktivity patrí projekt DIÁR VŠVU, ktorý už štyri roky za sebou prezentoval práce študentiek a študentov Vysokej školy výtvarných umení, pričom zakaždým získal ocenenie Národnej ceny za dizajn (2018-2020).

 

Od založenia združenia (2020) vznikol pilotný projekt printsale to:morrow, prostredníctvom ktorého sme poukázali na urgentnosť klimatickej krízy - a sumu z predaja printov od nových talentov poskytnúť organizáciám a subjektom, ktoré podporujú ochranu,

výskum a obnovu životného prostredia.

KTO JE ZA PÄŤ & PÓL

je víťazkou Bratislava Design Week 2019. Po svojich skúsenostiach s interiérovým dizajnom začala študovať v Bratislave na VŠVU. Absolvovala zahraničnú stáž v holandskom Rotterdame na Willem de Kooning Academy. V súčasnosti pôsobí v ateliéri Art design, kde je na magisterskom štúdiu. Zaoberá sa digitálnym spracovaním materiálov a ich spojením s remeslom. Momentálne sa  vo svojej diplomovej práci venuje téme post-digitálneho obdobia v dizajne. Popri štúdiu funguje v autorskej dvojici dizajnérskeho štúdia GAMANOVA BAKUSHINA. 

žije a tvorí v Bratislave. Momentálne je v 1. ročníku na doktorandskom štúdiu na Katedre vizuálnej komunikácie v ateliéri Priestor, kde sa zaoberá dizajnom výstav. Vo svojej tvorbe často pracuje s nájdenými artefaktami a ich premenou na šperkové objekty. Popri štúdiu funguje v autorskej dvojici dizajnérskeho štúdia GAMANOVA BAKUSHINA. Vystavovala na medzinárodnej prehliadke absolventských prác V4 – Graduation project 2019 a na medzinárodnej výstave šperku a remesla Talente 2020. Aktívne sa venuje filmovej výtvarnej réžii a divadelnej scénografickej tvorbe.

je slovensko-vietnamská fotografka a vizuálna umelkyňa.

Je absolventkou magisterského štúdia na Vysokej škole výtvarných umení. Jej práce boli vystavené v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí – v Paríži (2021), v Holandsku v rámci kolektívnej výstavy (2020),

v Poľsku Galeria Promocyjna v Krakowe (2017) a na prezentácii fotokníh v Poznani (2017), vo Francúzsku na LIVRE PARIS (2019). Aktívne sa venuje témam inakosti a identity nielen vo svojich umeleckých projektoch, ale snaží sa o tom otvorene rozprávať

a otvárať diskusiu aj v rámci rozhovorov alebo iných platforiem.

v súčasnosti pôsobí najmä v Bratislave, kde študuje na VŠVU,

na Katedre intermédii. Vo svojich prácach sa venuje témam súvisiacim s ontológiou ľudskej bytosti, ako aj spoločnosti v postmodernej dobe. V súčasnosti sa autorka sústredí najmä na problematiku environmentálnej krízy, ktorú vsadzuje do kontextu spoločenskej krízy a snaží sa medzi nimi nachádzať spoločné črty.

bottom of page