PROGRAM 2021

 

ROZHOVORY

Predstavujeme kurátorský výber dvanástich autoriek a autorov

na súčasnej umeleckej scéne. Preklikajte sa ich profilmi, krátkymi portfóliami a rozhovormi, ktoré s nimi viedli teoretičky umenia.​