top of page

ŠIMON
PAREC

Miesto a rok narodenia: Trstená, 1993

Žije a pracuje: Bratislava / Pezinok

Štúdiá: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2017-

simon.parec@gmail.com | instagram

ŠIMON PAREC-TRIPTYCH3š.jpg

 

Čo ťa priviedlo k médiu fotografie?

“Myslím si, že za to vďačím mojej staršej sestre, ktorá sa po krátkom pobyte v USA vrátila s digitálnym fotoaparátom. Je to už dávno, bol som vtedy asi v ôsmej alebo deviatej triede na základnej škole.”

Tvoje fotografie sú charakteristické výhradne čiernobielou farebnosťou. Čo pre teba táto farebnosť̌ predstavuje?


“Je to do istej miery technická záležitosť. Fotografujem prevažne na film
a pri čiernobielej fotografií mám celý proces v rukách. Pri farebnej fotografii som sa vždy snažil dosiahnuť nejakú konkrétnu farebnosť, ale nikdy som nebol úplne spokojný. Čiernobiela mi preto vyhovuje viac, je pre mňa viac poetická.“

 

 

Hlavným motívom tvojej tvorby je človek,  jeho život v prírodnom a dedinskom prostredí. Odkiaľ prichádza tento motív?

„Prichádza asi odtiaľ, odkiaľ aj ja. Narodil som sa na Orave a väčšina mojich doterajších prác bola vytvorená tam. Niektoré boli plánované; napríklad práca Sever alebo Juh. Posledné práce som tvoril na Orave aj kvôli lockdownu. Strávil som doma veľa času, čo sa nestalo za posledných možno šesť, sedem rokov. A to sa odrazilo aj v mojich fotografiách.“

Ktoré myšlienky sú v tvojej tvorbe nosné?

 

„Z toho, čo som doteraz vytvoril, by sa dalo povedať, že ma zaujíma človek a prostredie, v ktorom žije. Zaujíma ma život, osobné prežívanie, vplyvy prostredia a prírody na nás, alebo naopak. Náš vplyv na prírodu a čo znamená to, že my sami sme prírodou. Zaujíma ma aj čas, hlavne jeho pomalé plynutie. Napríklad prírodné procesy ako rast, zmena ročných období a samozrejme aj klimatické zmeny. Tvoria ich nepatrné zmeny, pre nás často neviditeľné. Ľudský svet sa neustále zrýchľuje, autá sú rýchlejšie, informácie sa šíria rýchlosťou blesku, no stromy, tie rastú stále rovnako.“

 

 

Čo po technologickej stránke na fotografii obľubuješ, a čo naopak vnímaš ako jej “mínus”?

„Mám rád možnosť rozprávať bez slov, teda obrazom. A to je zároveň mínusom. Fotografia je v tomto smere dosť obmedzujúca ale práve to môže byť zaujímavé. Musíte premýšľať ako niečo vyjadriť iba obrazom, a to vás dovedie ku kreatívnemu procesu.“

Rozhovor viedla
SOŇA
MIKULÁŠOVÁ

sonmikulasova@gmail.com | instagram

Miesto a rok narodenia: Liptovský Mikuláš, 1998

Žije a pracuje: Trnava

Štúdiá: Trnavská Univerzita v Trnave, 2017 -

Aktivity a spolupráce:

Spoluorganizácia umelecko- historických konferencií Sandr Art a You know Art

Dobrovoľníctvo pre Národný Trust

Účasť v štipendijnom programe Nádvorie Kampus

Organizácia festival Zhovorka

Spolupráca v Nádvorie magazíne

Spoluorganizácia festivalu súčasného umenia Tehláreň

Autorka fotografií
LUJZA
STOPKOVÁ
 
bottom of page