top of page

VÝSTAVNÝ
OPEN CALL 2022

VÝSTAVNÝ OPEN CALL
PÄŤ & PÓL

Eula Biss vo svojej knihe On Immunity píše: ,naše telá nám môžu patriť, ale my sami patríme do väčšieho tela zloženého z mnohých tiel.‘[1] Naše telá sú od seba vzájomne závislé skrz darovanie krvi, očkovanie alebo pôrod. Ale nie sme prepojení len biologicky, sme prepojení aj sociálne, sieťami. Podobne píše Zdenka Badovinac v špeciálnom vydaní časopisu e-flux, že: 'Pandémia Covid-19 zaútočila nielen na naše individuálne telá, ale aj na naše kolektívne telo.'[2] Nie je to však len globálna pandémia, ale aj iné globálne krízy vrátane klimatickej núdze, ktoré závisia od nášho spoločného konania a pripomínajú nám, že sme navzájom prepojení s inými ľuďmi, ako aj s ostatnými druhmi (species).

Súčasné umenie má potenciál dať slovo tým, ktorí sú umlčaní dominantným naratívom, a tiež ponúka alternatívne spôsoby, ako premýšľať o historických udalostiach alebo traumách.[3] Umenie ponúka užitočný nástroj na podnietenie verejného dialógu performatívnym a dočasným spôsobom. Umenie má potenciál ovplyvniť anti-autoritárske boje, v čom mnohí kritici umenia vidia progresívny a emancipačný odkaz avantgardy,[4] niektorí dokonca uvádzajú paralely medzi dadaistickým hnutím a súčasnou érou post-pravdivej politiky.[5]Aj keď často práve súčasní umelci/-kyne poskytujú nové naratívy a formujú verejný diskurz, oni sami/ samé teraz viac ako kedykoľvek predtým bojujú o prežitie v dôsledku tvrdých ekonomických podmienok, ktoré pred nich súčasná globálna pandémia a nedostatok podpory postavili. Ako ukazuje nedávna analýza EÚ, Covid-19 ešte viac urýchlil už existujúce trendy a neisté pracovné podmienky umelcov a zhoršil ťažkú ​​finančnú situáciu, ktorej čelia mnohí umelci a kultúrni tvorcovia.[6]

Výstavou „Still Here“ chceme poukázať na dôležitosť súčasnej umeleckej produkcie pri predstavovaní si novej pozitívnej budúcnosti, pri posilňovaní komunít, pri podnecovaní verejného dialógu a pri uzdravovaní nášho kolektívneho tela. Ako si môžeme skrz umenie predstaviť pozitívnejšiu budúcnosť mimo reality našej súčasnej globálnej skúsenosti? Dokážeme si vďaka umeniu predstaviť nové sociálne štruktúry? Predstavuje krízový moment pre nás zároveň aj príležitosť na zmenu perspektívy? Pozývame súčasných umelcov, aby uvažovali o tom, ako by mohli vyzerať nové sociálne usporiadania, aké formy nového kolektívneho tela môžeme vytvoriť, ako sme všetci prepojení a vzájomne na sebe závislí, a aké klimatické predstavy v umení je možné navrhnúť na priblíženie úsilia o amelioráciu.

 (Denisa Tomková)

PRE KOHO JE VÝZVA URČENÁ

Pre jednotlivcov alebo skupiny, ktorí tvoria v týchto odvetviach:

Vizuálne umenie, Fotografia, Grafika, Kresba, Maľba, Objekt, Inštalácia, Sochárstvo, Textil, Video, Digitálne média, Dizajn, Film, Performance, Verejné umenie, Sociálne anagažované/participatívne umenie a Architektúra

UZÁVIERKA VÝZVY:

25. marec 2022 -> 15.4.2022 (predĺžený / extended)

PRIHLÁŠKY

-   Krátke bio (max 150 slov)

-   Portfólio

-   Krátky popis práce maximálne 1 strana (2500 znakov) (kde vysvetlíte, ako sú daná téma a vaše umelecké dielo prepojené)

-   existujúce dielo:

-   názov diela / projekt pre výstavu

-   stručný popis jednotlivých (1 alebo viac) diel / projektu

-   obrazová príloha

 

-   nové dielo pre výstavu:

-   návrh v textovej forme

-   obrazová príloha k návrhu (voliteľné)

POZNÁMKA: Prosíme, prihlášku zasielajte ako jeden súbor v PDF formáte spolu s obrázkami a odkazmi na video (max. 15 MB)

Špeciálne vyzývame a povzbudzujeme žiadateľov zo znevýhodnených, marginalizovaných alebo neprivilegovaných skupín, ako sú jednotlivci so zdravotným postihnutím, nedávni migranti a utečenci, ľudia patriaci k etnickým menšinám, ako aj umelci LGBTQIA+ , aby sa na výzvu prihlásili.

Prosíme  záujemcov / záujemkyne o otvorenú výzvu, aby odoslali všetky potrebné informácie a materiály do 25. marca 2022 na adresu info@patapol.com s predmetom “STILL HERE x CELE (UMELECKE) MENO”.

PRIHLÁŠKY

-   Krátke bio (max 150 slov)

-   Portfólio

-   Krátky popis práce maximálne 1 strana (2500 znakov) (kde vysvetlíte, ako sú daná téma a vaše umelecké dielo prepojené)

-   existujúce dielo:

-   názov diela / projekt pre výstavu

-   stručný popis jednotlivých (1 alebo viac) diel / projektu

-   obrazová príloha

 

-   nové dielo pre výstavu:

-   návrh v textovej forme

-   obrazová príloha k návrhu (voliteľné)

PONÚKAME

-   výstavný priestor v Staromestskej galérie Zichy, a aj v exteriéri Zichyho paláca (fotografie priestorov v prílohe).

-   technické a kurátorské zabezpečenie výstavy

-   honorár vo výške 200 eur

-   možnosť realizovať sprievodný́ program výstavy

-   rozhovor s kurátorkou publikovaný v katalógu k výstave

-     PR na sociálnych sieťach a web stránke päť & pól

DÔLEŽITÉ DÁTUMY

➔ open call spustený 15.2. do 15.4.2022

➔ konečný výber publikovaný do 30.4.2022

➔ realizácia diel od 1.5. do 30.6. / prvá konzultácia diel: 30.5.

➔ doručenie diela: 15.7.

➔ spolupráca na konečnej podobe výstavy s päť & pól od 30.6. do 31.7.

➔ realizácia a produkcia výstavy, fotenie produktov/diel, rozhovory, dizajn publikácie, tvorba merchu od 15.7. do 31.8.

➔ otvorenie výstavy: začiatok septembra

o SPOLUKURÁTORKE DENISE TOMKOVEJ

Na výstavnom programe „Still Here“ spolupracujeme s teoretičkou a kurátorkou Denisou Tomkovou.

Denisa Tomková je teoretička umenia a kurátorka. Získala MSc titul v odbore Moderné a súčasné umenie: História, kurátorstvo a kritika na Univerzite v Edinburghu a PhD titul v odbore Vizuálna kultúra na Univerzite v Aberdeene, UK. Jej doktorandský výskum sa zameriaval na sociálne angažované umenie z Českej republiky, Slovenska a Poľska. V rokoch 2015-2018 bola členkou medzinárodného výskumného projektu Comparing WE's: Community, Cosmopolitanism and Emancipation in the Global Context na Lisabonskej univerzite. Medzi rokmi 2019-2021 pracovala pre Európsky rómsky inštitút pre umenie a kultúru (ERIAC) v Berlíne ako výskumná pracovníčka, kurátorka a projektová koordinátorka. Ako kurátorka pracovala na projekte Secondary Archive, online platformu venovanej tvorbe umelkýň zo strednej a východnej Európy. V rokoch 2021-2022 bola kurátorskou a výskumnou pracovníčkou pre SixtyEight Art Institute v Kodani. Publikovala v rôznych medzinárodných periodikách o umení vrátane: Third Text, Yishu: Journal of Contemporary Chinese Art, FIELD: A Journal of Socially-Engaged Art Criticism, Camera Austria, L'Internationale Online, Art Margins Online, Idoart.dk, Berlin Art Link, Kuba Paris, či Profil Súčasného Výtvarného Umenia.

TEŠÍME SA NA VAŠE PRIHLÁŠKY!

päť & pól a Denisa Tomková

BIBLIOGRAFIA

[1] Biss, Eula. 2015. On Immunity. London: Fitzcarraldo Editions, s.132.
[2] Badovinac, Zdenka. 2021. ‘The Editorial: “The Collective Body”’. e-flux journal, #119 June.
[3] Sholette, Gregory. 2017. Delirium and Resistance: Activist Art and the Crisis of Capitalism. Pluto Press; Mouffe, Chantal. 2005. On the Political. London and New York: Routledge; Makhubu, Nomusa and Simbao, Ruth. 2013. 'The Art of Change in South Africa'. Third Text, Volume 27, Issue 3.
[4]  Majweska, Ewa and Szreder, Kuba. 2016.‘So Far, So Good: Contemporary Fascism, Weak Resistance, and Postartistic Practices in Today’s Poland’, e-flux journal, October; Cichocki, Sebastian. 2016. Making Use: Life in Post-artistic Times, the exhibition catalog, Museum of Modern Art in Warsaw; Léger, Marc James. 2012. Brave New Avant Garde: Essays on Contemporary Art and Politics. Winchester and Washington: Zero Books; Roberts, John. 2015. Revolutionary Time and the Avant-Garde. London and New York: Verso.
[5] Hegenbart, Sarah and Koelmel, Mara. (Eds.) upcoming. Dada Data: Contemporary Art in the Era of Post-Truth Politics. Bloomsbury Press.
[6] Policy Department for Structural and Cohesion Policies Directorate-General for Internal Policies. 2021. The Situation of Artists and Cultural Workers and the postCOVID-19 Cultural Recovery in the European Union. March.

bottom of page