top of page

PÄŤ
& PÓL

OBČIANSKE ZDRUŽENIE PODPORUJÚCE

SÚČASNÉ UMENIE NA SLOVENSKU

CIVIC ASSOCIATION SUPPORTING

CONTEMPORARY ART IN SLOVAKIA

2021

TÉMA 2021

Krinein, kritiké, techné alebo jednoducho kríza sú východiskom tohtoročnej témy Diára VŠVU. Kríza, bez ohľadu na výsledok, je vždy vo svojej podstate neistotou. Neistota zajtrajškov umocňuje pocit dočasnosti, a po dlhom čase nás ako spoločenstvo smeruje k prežívaniu “tu a teraz”. Čo vieme z tejto situácie vyťažiť? Aj tentokrát sme oslovili a vybrali študentky a študentov, ktorí svoj pohľad na tému predstavili svojimi dielami.

AUTORI*KY 2021

PÄŤ & PÓL PRODUKTY

bottom of page